Kaapelinäytöt

Aina kaivuutyötä suunnitellessasi tilaa kartta tai näyttöpyyntö hyvissä ajoin ensisijaisesti kaivulupa.fi -palvelun kautta. Voit myös varmistaa telekaapeleiden sijainnin sähköpostitse osoitteesta kaapelinaytto@fi.relacom.com tai puhelimitse numerosta 0800 133 544 (palvelu avoinna arkisin klo 7-17).

FNE-Finland Oy antaa maksutta tietoja telekaapeleidensa sijainnista. Sijaintitiedustelut tulee tehdä vähintään 3 työpäivää ennen maankaivuun aloittamista. Mikäli näyttö tilataan kiireellisenä (toimitus alle 3 työpäivää tilauksen ajankohdasta) vastaa näytön kustannuksista tilaaja aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Myös työajan ulkopuolella tapahtuvasta näytöstä laskutetaan tilaajaa aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Maksu ei koske selkeästi yhteiskunnan toimintaa vaarantavan vikatilanteen aiheuttamaa kaapelinnäyttöä.

Maastonäytöissä teleoperaattorin edustaja selvittää kaapeleiden/rakenteiden sijainnin hakulaitteella ja merkitsee ne maastoon pääsääntöisesti maalimerkeillä.

Maastonäyttö on avustava toimenpide, eikä poista kaivutyön suorittajan vastuuta mahdollisessa vauriotapauksessa.

» Ohjeet työskentelystä telekaapeleiden läheisyydessä
» Maanrakennustyöt ja teleoperaattoreiden tietoliikennelaitteet