Kaapelinäytöt

Aina kaivuutyötä suunnitellessasi tilaa kartta tai näyttöpyyntö hyvissä ajoin ensisijaisesti kaivulupa.fi -palvelun kautta. Voit myös varmistaa telekaapeleiden sijainnin sähköpostitse osoitteesta kaapelinaytto@fi.relacom.com tai puhelimitse numerosta 0800 133 544 (palvelu avoinna arkisin klo 7-17).

FNE-Finland Oy antaa maksutta tietoja telekaapeleidensa sijainnista. Sijaintitiedustelut tulee tehdä vähintään 3 työpäivää ennen maankaivuun aloittamista. Mikäli näyttö tilataan kiireellisenä (toimitus alle 3 työpäivää tilauksen ajankohdasta) vastaa näytön kustannuksista tilaaja aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Myös työajan ulkopuolella tapahtuvasta näytöstä laskutetaan tilaajaa aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Maksu ei koske selkeästi yhteiskunnan toimintaa vaarantavan vikatilanteen aiheuttamaa kaapelinnäyttöä.

» Ohjeet työskentelystä telekaapeleiden läheisyydessä
» Maanrakennustyöt ja teleoperaattoreiden tietoliikennelaitteet