Yleiset sopimusehdot

Uudet FNE-Finland Oy:n yleiset sopimusehdot tulivat voimaan 1.7.2015.

Uudet ehdot ovat korvanneet aiemmin voimassa olleet ehdot toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa 1.7.2015 alkaen. Määräaikaisissa sopimuksissa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä käytössä olleita ehtoja määräajan loppuun asti.

Ehtoihin tehdyt muutokset johtuvat pääosin pakottavan lainsäädännön muutoksista (Tietoyhteiskuntakaarilaki). Lisäksi ehtoja on tiivistetty ja niiden rakennetta on selkeytetty. Muutokset eivät vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.

» FNE-Finland Oy:n yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille